| Java SE API | google | 侵權 | 甲骨文 | 侵權官司 | Java API

甲骨文 vs. Google Java官司,美最高法院判決Google勝訴

本周美國最高法院逆轉了2018年下級法院的判決,認定Google對Java API屬於合理使用,並未違反版權法

2021-04-06